ADMINISTRATIVNI REFERENT

22.10.2019 kraj zaposlitve: KOČEVJE
 • Administrativna in druga opravila za skladišče,

 • Opravljanje blagajniških nalog za potrebe skladišča,

 • Fakturiranje in sestavljanje poročil,

 • Arhiviranje dokumentacije in izdelava statističnih poročil,

 • Opravila v zvezi z banko,

 • Priprava obračunov poslovanja blagajne,

 • Opravila v zvezi z evidentiranjem delovnega časa,

 • Priprava in izdaja sprejemnih, odpremnih in medskladiščnih listin in evidenčnih listov,

 • Usklajevanje in komuniciranje s skladišči,

 • Po potrebi tehtalec materialov,

 • Obračun proizvodnje in fakturirane realizacije,

 • Naročanje prevozov za dobavo,

 • Koordinacija voznega parka in kontejnerjev,

 • Optimiranje prevozov,  

 • Vodenje prihodne in odhodne pošte in zalog pisarniškega materiala,

 • Izdelava analiz in poročil,

 • Izvajanje notranjega kontrolinga dokumentacije regije,

 • Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti;

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

- Delo v eni izmeni

- Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

 • Administrativna in druga opravila za skladišče,
 • Opravljanje blagajniških nalog za potrebe skladišča,

 

Od vas pričakujemo:

 • Usmerjenost k delu v timu,

 • Dobre organizacijske sposobnosti,

 • Sposobnost analitičnega mišljenja in logičnega sklepanja,

 • Usmerjenost k delu s strankami,

 • Spretnost pri komuniciranju,

 • Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

 • Odgovoren odnos do delovnih sredstev;

 

Nudimo:

- Možnost zaposlitve takoj

- Delo v dinamičnem okolju

 

VODJA SKLADIŠČA

22.10.2019 kraj zaposlitve: KOČEVJE
 • Komercialna dela,
 • Nabava materiala za skladišče,

 • Prevzem, skladiščenje in izdajanje blaga,

 • Vodenje skladiščnih evidenc in dokumentov,

 • Vodenje zalog materialov,

 • Vodenje, organiziranje in nadziranje dela v skladišču,

 • Vodenje, organiziranje in koordiniranje ter nadziranje vseh proizvodnih del,

 • Nadzor nad kvaliteto vhodnega, izhodnega in medfaznega materiala,

 • Nadzor nad delom v skladišču,

 • Sprejem in nadzor nad gibanjem strank v proizvodnji,

 • Organiziranje dela v skladišču,

 • Koordinacija voznega parka in kontejnerjev,

 • Optimiranje prevozov,

 • Opravljanje komercialnih del nabave na področju skladišča po pooblastilu sektorja trženje,

 • Delo s strankami skladišča,

 • Skrb za kvaliteto in kakovost materiala,

 • Obvladovanje stroškov (stroški, terjatve, vezava kapitala v zalogah),

 • Skrb za uvajanje novo zaposlenih delavcev,

 • Skrb za urejenost skladišča,

 • Kontrola izvajanja ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva ter varstva okolja,

 • Uvodno poučevanje novo zaposlenih s področja varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja,

 • Kontroliranje in dajanje navodil o delovnih procesih, skrbi za varovanje okolja in delovnega okolja,

 • Nadomeščanje ali tudi opravljanje del administrativnega referenta skladišča,

 • Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

- Delo v eni izmeni

- Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

 • Vodenje, organiziranje in koordiniranje ter nadziranje vseh proizvodnih del,
 • Opravljanje komercialnih del nabave na področju skladišča po pooblastilu sektorja trženje,

 

Od vas pričakujemo:

 • Komunikativnost
 • Vestnost, odgovornost, natančnost,
 • Samostojnost in samoiniciativnost pri delu
 • Računalniška pismenost
 • Zaželjene izkušnje pri delu z viličarjem
 • Dobra fizična pripravljenost,

 

Nudimo:

- Možnost zaposlitve takoj

- Delo v dinamičnem okolju

 

STROJNIK VOZNIK

30.07.2019 kraj zaposlitve: KOPER
 • Upravljanje tovornih vozil z dvigalom in priklopnikom ter napravami, ki so vozilu prigrajene v skladu s prometnimi predpisi, zakoni in pravili,
 • Skrb za kakovostni in količinski prevzem in oddajo materiala,

 • Oddaja prevzetega materiala v skladišče po dokumentih,

 • Skrb za tehnično brezhibnost in pravilno opremljenost vozila,

 • Skrb za pravilno nalaganje in pripravo tovora na prevoz,

 • Opravljanje vseh del na strojih in napravah pri pripravi in predelavi odpadnega materiala v sekundarne surovine,

 • Kontrola zalog zabojnikov pri dobaviteljih,

 • Pregled, čiščenje in vzdrževanje zabojnikov pri dobaviteljih,

 • Po potrebi sortiranje in ločevanje materiala po vrstah, kvaliteti in uporabnosti in razrez materiala,

 • Skrb za vzdrževanje vozila – da je oprano, podmazano in tehnično primerno,

 • Oskrbovanje vozila z gorivom in potrošnim materialom, odstranjevanje manjših okvar na vozilu in javljanje večjih okvar za to pristojnim osebam,

 • Skrb za pravočasen zajem podatkov z voznikove kartice ter tahografa,

 • Opravljanje poslov, povezanih z naložitvijo in iztovarjanjem blaga,

 • Kontrola škode in pravočasno javljanje pristojnim osebam o nastali škodi,

 • Skrb za pravilno izpolnjevanje potrdil in pravočasno predajo dokumentacije pristojnim osebam,

 • Opravljanje del na strojih za pripravo in predelavo materiala,

 • Urejanje pripravljenega in obdelanega materiala,

 • Pravilni naklad, razklad materialov,

 • Sortiranje in ločevanje materialov po kvaliteti, vrsti,

 • Dnevna in tedenska kontrola strojev vključno z evidencami,

 • Preventivno vzdrževanje strojev in naprav,

 • Upravljanje viličarja,

 • Skrb za urejenost delovnega mesta,

 • Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti,

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

- Delo v eni izmeni

- Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

 • Naklad ter razklad materiala
 • Sortiranje materialov
 • prevoz materialov s tovornim vozilom

 

Od vas pričakujemo:

- Dobra fizična pripravljenost,

- Vestnost, odgovornost, natančnost,

- Samostojnost in samoiniciativnost pri delu

 

Nudimo:

- Možnost zaposlitve takoj

- Delo v dinamičnem okolju

 

STROJNIK VOZNIK

30.07.2019 kraj zaposlitve: LJUBLJANA
 • Upravljanje tovornih vozil z dvigalom in priklopnikom ter napravami, ki so vozilu prigrajene v skladu s prometnimi predpisi, zakoni in pravili,

 • Skrb za kakovostni in količinski prevzem in oddajo materiala,

 • Oddaja prevzetega materiala v skladišče po dokumentih,

 • Skrb za tehnično brezhibnost in pravilno opremljenost vozila,

 • Skrb za pravilno nalaganje in pripravo tovora na prevoz,

 • Opravljanje vseh del na strojih in napravah pri pripravi in predelavi odpadnega materiala v sekundarne surovine,

 • Kontrola zalog zabojnikov pri dobaviteljih,

 • Pregled, čiščenje in vzdrževanje zabojnikov pri dobaviteljih,

 • Po potrebi sortiranje in ločevanje materiala po vrstah, kvaliteti in uporabnosti in razrez materiala,

 • Skrb za vzdrževanje vozila – da je oprano, podmazano in tehnično primerno,

 • Oskrbovanje vozila z gorivom in potrošnim materialom, odstranjevanje manjših okvar na vozilu in javljanje večjih okvar za to pristojnim osebam,

 • Skrb za pravočasen zajem podatkov z voznikove kartice ter tahografa,

 • Opravljanje poslov, povezanih z naložitvijo in iztovarjanjem blaga,

 • Kontrola škode in pravočasno javljanje pristojnim osebam o nastali škodi,

 • Skrb za pravilno izpolnjevanje potrdil in pravočasno predajo dokumentacije pristojnim osebam,

 • Opravljanje del na strojih za pripravo in predelavo materiala,

 • Urejanje pripravljenega in obdelanega materiala,

 • Pravilni naklad, razklad materialov,

 • Sortiranje in ločevanje materialov po kvaliteti, vrsti,

 • Dnevna in tedenska kontrola strojev vključno z evidencami,

 • Preventivno vzdrževanje strojev in naprav,

 • Upravljanje viličarja,

 • Skrb za urejenost delovnega mesta,

 • Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti,

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

 • Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

 • Naklad ter razklad materialov,
 • Prevoz materialov s tovornim vozilom;

 

Od vas pričakujemo:

- dobra fizična pripravljenost,

- pripravljenost na izmensko delo,

- vestnost, odgovornost, natančnost,

- samostojnost in samoiniciativnost pri delu

 

Nudimo:

- Možnost zaposlitve takoj

- Delo v dinamičnem okolju

 

SKLADIŠČNIK

16.04.2019 kraj zaposlitve: NOVO MESTO
 • Prevzem, skladiščenje in izdajanje blaga,
 • Vodenje evidenc in dokumentov,

 • Sortiranje materialov po vrstah kakovosti in uporabnosti,

 • Organiziranje, koordiniranje in opravljanje vseh proizvodnih del,

 • Nadzor nad kvaliteto vhodnega, izhodnega in medfaznega materiala,

 • Nadzor nad delom v skladišču,

 • Sprejem in nadzor nad gibanjem strank v proizvodnji,

 • Delo s strankami skladišča,

 • Skrb za kvaliteto in kakovost materiala,

 • Skrb za uvajanje novo zaposlenih delavcev,

 • Skrb za urejenost skladišča,

 • Kontrola in izvajanje ukrepov iz varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja,

 • Kontroliranje in dajanje navodil o delovnih procesih, skrbi za varovanje okolja in delovnega okolja,

 • Opravljanje del administrativnega referenta,

 • Vodenje drobnega odkupa in blagajne,

 • Kontrola realizacije, zalog, kvalitete, delovnih sredstev, vhodov, evidenc delovnega časa, varnostnih ukrepov,

 • Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti;

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

- Delo v eni izmeni

- Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

 • Prevzem, skladiščenje in izdajanje blaga,
 • Tehtanje materialov,
 • Organiziranje dela na skladišču,
 • Administrativna dela;

 

Od vas pričakujemo:

 • Komunikativnost
 • Vestnost, odgovornost, natančnost,
 • Samostojnost in samoiniciativnost pri delu
 • Računalniška pismenost
 • Zaželjene izkušnje pri delu z viličarjem
 • Dobra fizična pripravljenost,

 

Nudimo:

- Možnost zaposlitve takoj

- Delo v dinamičnem okolju