VOZNIK STROJNIK

27.02.2020 kraj zaposlitve: NOVO MESTO

-          Upravljanje tovornih vozil z dvigalom in priklopnikom ter napravami, ki so vozilu prigrajene v skladu s prometnimi predpisi, zakoni in pravili,

-          Skrb za kakovostni in količinski prevzem in oddajo materiala,

-          Oddaja prevzetega materiala v skladišče po dokumentih,

-          Skrb za tehnično brezhibnost in pravilno opremljenost vozila,

-          Skrb za pravilno nalaganje in pripravo tovora na prevoz,

-          Opravljanje vseh del na strojih in napravah pri pripravi in predelavi odpadnega materiala v sekundarne surovine,

-          Kontrola zalog zabojnikov pri dobaviteljih,

-          Pregled, čiščenje in vzdrževanje zabojnikov pri dobaviteljih,

-          Po potrebi sortiranje in ločevanje materiala po vrstah, kvaliteti in uporabnosti in razrez materiala,

-          Skrb za vzdrževanje vozila – da je oprano, podmazano in tehnično primerno,

-          Oskrbovanje vozila z gorivom in potrošnim materialom, odstranjevanje manjših okvar na vozilu in javljanje večjih okvar za to pristojnim osebam,

-          Skrb za pravočasen zajem podatkov z voznikove kartice ter tahografa,

-          Opravljanje poslov, povezanih z naložitvijo in iztovarjanjem blaga,

-          Kontrola škode in pravočasno javljanje pristojnim osebam o nastali škodi,

-          Skrb za pravilno izpolnjevanje potrdil in pravočasno predajo dokumentacije pristojnim osebam,

-          Opravljanje del na strojih za pripravo in predelavo materiala,

-          Urejanje pripravljenega in obdelanega materiala,

-          Pravilni naklad, razklad materialov,

-          Sortiranje in ločevanje materialov po kvaliteti, vrsti,

-          Dnevna in tedenska kontrola strojev vključno z evidencami,

-          Preventivno vzdrževanje strojev in naprav,

-          Upravljanje viličarja,

-          Skrb za urejenost delovnega mesta,

-          Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti,

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Naklad ter razklad materialov

-          prevoz materialov s tovornim vozilom

 

Od vas pričakujemo:

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-          Natančnost in vestnost,

-          Odgovoren odnos do delovnih sredstev,

-          Občutek za red in urejenost vseh delovnih prostorov,

-          Sposobnost timskega dela,

-          Prostorsko predstavo in čut za precizno praktično delo,

-         izbit C, E kat.

-         izpit TGM

 

Nudimo:

-         urejen delovni čas,

-         urejeno delovno okolje,

-         dobri odnosi v kolektivu,

-         motivirana ekipa sodelavcev,

-         zanesljiv, stabilen in razvojno naravnan delodajalec,

-          dinamično in stabilno delo,

-         možnost zaposlitve takoj. 

 

TEHTALEC

26.02.2020 kraj zaposlitve: LJUBLJANA

-          Tehtanje materialov na mostni tehtnici,

-          Vodenje skladiščnih evidenc in dokumentov,

-          Klasificiranje materiala, kjer na skladišču ni prevzemnika,

-          Kakovostni pregled pošiljke, kjer na skladišču ni prevzemnika,

-          Priprava dokumentacije za nadaljnje knjiženje,

-          Delo s strankami,

-          Izvajanje osnovnih nalog vzdrževanja tehtnice,

-          Čiščenje tehtnice,

-          Usmerjanje prometa na tehtnici,

-          Sprejem, evidenca in kontrola vhodov in izhodov na skladišče (stranke, obiskovalci, zaposleni),

-          Upravljanje viličarja,

-          Sortiranje materiala po vrstah, kvaliteti in uporabnosti,

-          Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti;

-          Skrb za urejenost delovnega mesta;

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Tehtanje materialov na mostni tehtnici,

 

Od vas pričakujemo:

-          Usmerjenost k delu v timu,

-          Sposobnost projektnega vodenja ljudi in procesov,

-          Dobre organizacijske sposobnosti,

-          Sposobnost analitičnega mišljenja in logičnega sklepanja,

-          Usmerjenost k delu s strankami,

-          Sposobnost reševanja konfliktnih situacij,

-          Spretnost pri komuniciranju,

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-          Odgovoren odnos do delovnih sredstev;

 

Nudimo:

- dinamično in stabilno delo,
- delo v uspešnem, rastočem podjetju z tradicijo,
- možnost zaposlitve takoj

 

VZDRŽEVALEC

26.02.2020 kraj zaposlitve: NAKLO

-          Opravljanje vseh preventivnih in operativnih del na vzdrževanju strojev, naprav, instalacij in objektov družbe, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih,

-          Opravljanje zahtevnejših del pri izdelavi novih strojev in naprav,

-          Nabava rezervnih delov, reprodukcijskega in potrošnega materiala za potrebe vzdrževanja,

-          Spajanje kovin,

-          Registracija vozil, po potrebi upravljanje strojev in naprav za predelavo sekundarnih surovin,

-          Pregled, čiščenje, vzdrževanje in popravila objektov, okolice, zabojnikov, oljnih lovilcev,

-          Skrb za urejenost delovnega mesta,

-          Nabava repromateriala in evidenca o njegovi porabi,

-          Evidenca servisiranja zunanjih izvajalcev,

-          Evidenca opravljenega dela,

-          Opravljanje prevozov blaga, denarja, dokumentacije, potnikov, zaposlenih,

-          Izvajanje predpisov s področja požarne varnosti, varstva voda in okolja ter varstva pri delu,

-          Evidenca opravljenih delovnih ur,

-          Spremljanje strokovne literature in sodelovanje na usposabljanjih s svojega področja,

-          Opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih,

-          Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti;

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Opravljanje vseh preventivnih in operativnih del na vzdrževanju strojev, naprav, instalacij in objektov družbe, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih,

 

Od vas pričakujemo:

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-          Natančnost in vestnost,

-          Odgovoren odnos do delovnih sredstev,

-          Občutek za red in urejenost vseh delovnih prostorov,

-          Sposobnost timskega dela,

-          Prostorsko predstavo in čut za precizno praktično delo,

-          Iznajdljivost in pripravnost za delo s kompleksnimi orodji, stroji,

 

Nudimo:

- dinamično in stabilno delo,
- delo v uspešnem, rastočem podjetju z tradicijo,
- možnost zaposlitve takoj

 

SKLADIŠČNIK

26.02.2020 kraj zaposlitve: SLOVENSKE KONJICE

-          Prevzem, skladiščenje in izdajanje blaga,

-          Vodenje evidenc in dokumentov,

-          Sortiranje materialov po vrstah kakovosti in uporabnosti,

-          Organiziranje, koordiniranje in opravljanje vseh proizvodnih del,

-          Nadzor nad kvaliteto vhodnega, izhodnega in medfaznega materiala,

-          Nadzor nad delom v skladišču,

-          Sprejem in nadzor nad gibanjem strank v proizvodnji,

-          Delo s strankami skladišča,

-          Skrb za kvaliteto in kakovost materiala,

-          Skrb za uvajanje novo zaposlenih delavcev,

-          Skrb za urejenost skladišča,

-          Kontrola in izvajanje ukrepov iz varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja,

-          Kontroliranje in dajanje navodil o delovnih procesih, skrbi za varovanje okolja in delovnega okolja,

-          Opravljanje del administrativnega referenta,

-          Vodenje drobnega odkupa in blagajne,

-          Kontrola realizacije, zalog, kvalitete, delovnih sredstev, vhodov, evidenc delovnega časa, varnostnih ukrepov,

-          Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

  • Prevzem, skladiščenje in izdajanje blaga,
  • Razklad, naklad materialov,

 

Od vas pričakujemo:

-          Dobre organizacijske sposobnosti,

-          Sposobnost analitičnega mišljenja in logičnega sklepanja,

-          Usmerjenost k delu s strankami,

-          Sposobnost reševanja konfliktnih situacij,

-          Spretnost pri komuniciranju,

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-          Odgovoren odnos do delovnih sredstev;

 

Nudimo:

- dinamično in stabilno delo,
- delo v uspešnem, rastočem podjetju z tradicijo,
- možnost zaposlitve takoj

 

DROBNI ODKUP

26.02.2020 kraj zaposlitve: TRBOVLJE

-          Odkup in prevzem blaga od individualnih dobaviteljev,

-          Tehtanje materialov,

-          Klasificiranje materiala,

-          Določanje deleža smeti,

-          Predaja prevzetega blaga v skladišče oz. delovni enoti,

-          Vodenje evidenc in dokumentov o odkupljenem blagu,

-          Delno sortiranje in urejanje materiala,

-          Skrb za urejenost delovnega mesta,

-          Sortiranje in ločevanje materiala po vrstah, kvaliteti in uporabnosti,

-          Upravljanje viličarja,

-          Nadomeščanje administrativnega referenta,

-          Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti;

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Odkup in prevzem blaga od individualnih dobaviteljev,

 

Od vas pričakujemo:

-          Usmerjenost k delu v timu,

-          Sposobnost projektnega vodenja ljudi in procesov

-          Dobre organizacijske sposobnosti,

-          Sposobnost analitičnega mišljenja in logičnega sklepanja,

-          Usmerjenost k delu s strankami,

-          Sposobnost reševanja konfliktnih situacij,

-          Spretnost pri komuniciranju,

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-          Odgovoren odnos do delovnih sredstev;

 

Nudimo:

- dinamično in stabilno delo,
- delo v uspešnem, rastočem podjetju z tradicijo,
- možnost zaposlitve takoj

 

REZILEC

26.02.2020 kraj zaposlitve: NOVO MESTO

-          Razrezovanje vseh vrst kovinskih konstrukcij, profilov, pločevine in karoserij z aparatom za avtogeno rezanje ali z drugimi pripomočki,

-          Rezanje tekstila na rezilnem stroju,

-          Sortiranje razrezanega materiala,

-          Upravljanje z delovnimi stroji in napravami v okviru delovnega mesta,

-          Pomoč pri skladiščno manipulativnih delih,

-          Skrb za urejenost delovnega mesta,

-          Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti;

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Razrezovanje vseh vrst kovinskih konstrukcij, profilov, pločevine in karoserij z aparatom za avtogeno rezanje ali z drugimi pripomočki,

 

Od vas pričakujemo:

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-          Telesna sposobnost (spretnost prstov, statična moč, oster vid, dobre dihalne sposobnosti, nemoteno ravnotežje in sposobnost dela na višini)

-          Odgovoren odnos do delovnih sredstev;

 

Nudimo:

- dinamično in stabilno delo,
- delo v uspešnem, rastočem podjetju z tradicijo,
- možnost zaposlitve takoj

 

KOMERCIALIST

26.02.2020 kraj zaposlitve: CELJE

-          Opravljanje komercialnih del, pripravljanje kalkulacij, ponudb in drugih podlag za sklepanje komercialnih poslov,

-          Sklepanje poslov o nabavi blaga na domačem trgu,

-          Pripravljanje in pridobivanje dokumentacije za nabavo odpadnih surovin,

-          Sodelovanje s carinskimi organi, špediterji, banko, gospodarsko zbornico,

-          Vodenje ustreznih evidenc in izdelava analiz,

-          Usklajevanje pogodb skladno z gibanjem trga,

-          Spremljanje zadovoljstva partnerjev,

-          Sodelovanje pri sklepanju kooperacijskih poslov,

-          Nadomeščanje vodje skladišča komercialista, vodje proizvodnje in administrativnega referenta,

-          Reševanje reklamacij v nabavi,

-          Vodenje evidence zabojnikov,

Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti;

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Opravljanje komercialnih del, pripravljanje kalkulacij, ponudb in drugih podlag za sklepanje komercialnih poslov,

-          Obisk poslovnih strank ter ogled materiala na terenu;

 

Od vas pričakujemo:

-          Obvladovanje programskih orodji Word, Excel,

-          Sposobnost planiranja, reševanja konfliktnih situacij, organiziranja,

-          Sposobnost motiviranja, kritičnega in analitičnega mišljenja, timskega dela,

-          Sposobnost prepričljive komunikacije in zanesljivega nastopanja,

-          Samoiniciativnost,

-          Samostojnost in kreativnost pri delu,

-          Odlično poznavanje sodobnih trendov v svoji stroki,

-          Odgovoren odnos do delovnih sredstev;

 

Nudimo:

- dinamično in stabilno delo,
- delo v uspešnem, rastočem podjetju z tradicijo,
- možnost zaposlitve takoj

 

ADMINISTRATIVNI REFERENT

26.02.2020 kraj zaposlitve: CELJE

-          Administrativna in druga opravila za skladišče,

-          Opravljanje blagajniških nalog za potrebe skladišča,

-          Fakturiranje in sestavljanje poročil,

-          Arhiviranje dokumentacije in izdelava statističnih poročil,

-          Opravila v zvezi z banko,

-          Priprava obračunov poslovanja blagajne,

-          Opravila v zvezi z evidentiranjem delovnega časa,

-          Priprava in izdaja sprejemnih, odpremnih in medskladiščnih listin in evidenčnih listov,

-          Usklajevanje in komuniciranje s skladišči,

-          Po potrebi tehtalec materialov,

-          Obračun proizvodnje in fakturirane realizacije,

-          Naročanje prevozov za dobavo,

-          Koordinacija voznega parka in kontejnerjev,

-          Optimiranje prevozov,  

-          Vodenje prihodne in odhodne pošte in zalog pisarniškega materiala,

-          Izdelava analiz in poročil,

-          Izvajanje notranjega kontrolinga dokumentacije regije,

-         Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti;

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Priprava in izdaja sprejemnih, odpremnih in medskladiščnih listin in evidenčnih listov,

 

Od vas pričakujemo:

-          Usmerjenost k delu v timu,

-          Dobre organizacijske sposobnosti,

-          Sposobnost analitičnega mišljenja in logičnega sklepanja,

-          Usmerjenost k delu s strankami,

-          Spretnost pri komuniciranju,

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-         Odgovoren odnos do delovnih sredstev;

 

Nudimo:

- dinamično in stabilno delo,
- delo v uspešnem, rastočem podjetju z tradicijo,
- možnost zaposlitve takoj

 

VOZNIK, STROJNIK

14.02.2020 kraj zaposlitve: MARIBOR

-          Upravljanje tovornih vozil z dvigalom in priklopnikom ter napravami, ki so vozilu prigrajene v skladu s prometnimi predpisi, zakoni in pravili,

-          Skrb za kakovostni in količinski prevzem in oddajo materiala,

-          Oddaja prevzetega materiala v skladišče po dokumentih,

-          Skrb za tehnično brezhibnost in pravilno opremljenost vozila,

-          Skrb za pravilno nalaganje in pripravo tovora na prevoz,

-          Opravljanje vseh del na strojih in napravah pri pripravi in predelavi odpadnega materiala v sekundarne surovine,

-          Kontrola zalog zabojnikov pri dobaviteljih,

-          Pregled, čiščenje in vzdrževanje zabojnikov pri dobaviteljih,

-          Po potrebi sortiranje in ločevanje materiala po vrstah, kvaliteti in uporabnosti in razrez materiala,

-          Skrb za vzdrževanje vozila – da je oprano, podmazano in tehnično primerno,

-          Oskrbovanje vozila z gorivom in potrošnim materialom, odstranjevanje manjših okvar na vozilu in javljanje večjih okvar za to pristojnim osebam,

-          Skrb za pravočasen zajem podatkov z voznikove kartice ter tahografa,

-          Opravljanje poslov, povezanih z naložitvijo in iztovarjanjem blaga,

-          Kontrola škode in pravočasno javljanje pristojnim osebam o nastali škodi,

-          Skrb za pravilno izpolnjevanje potrdil in pravočasno predajo dokumentacije pristojnim osebam,

-          Opravljanje del na strojih za pripravo in predelavo materiala,

-          Urejanje pripravljenega in obdelanega materiala,

-          Pravilni naklad, razklad materialov,

-          Sortiranje in ločevanje materialov po kvaliteti, vrsti,

-          Dnevna in tedenska kontrola strojev vključno z evidencami,

-          Preventivno vzdrževanje strojev in naprav,

-          Upravljanje viličarja,

-          Skrb za urejenost delovnega mesta,

-          Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti,

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Naklad ter razklad materialov

-          prevoz materialov s tovornim vozilom

 

Od vas pričakujemo:

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-          Natančnost in vestnost,

-          Odgovoren odnos do delovnih sredstev,

-          Občutek za red in urejenost vseh delovnih prostorov,

-          Sposobnost timskega dela,

-          Prostorsko predstavo in čut za precizno praktično delo,

-         izbit C, E kat.

-         izpit TGM

 

Nudimo:

-         urejen delovni čas,

-         urejeno delovno okolje,

-         dobri odnosi v kolektivu,

-         motivirana ekipa sodelavcev,

-         zanesljiv, stabilen in razvojno naravnan delodajalec,

-          dinamično in stabilno delo,

-         možnost zaposlitve takoj. 

 

VOZNIK, STROJNIK

14.02.2020 kraj zaposlitve: DRAVOGRAD

-          Upravljanje tovornih vozil z dvigalom in priklopnikom ter napravami, ki so vozilu prigrajene v skladu s prometnimi predpisi, zakoni in pravili,

-          Skrb za kakovostni in količinski prevzem in oddajo materiala,

-          Oddaja prevzetega materiala v skladišče po dokumentih,

-          Skrb za tehnično brezhibnost in pravilno opremljenost vozila,

-          Skrb za pravilno nalaganje in pripravo tovora na prevoz,

-          Opravljanje vseh del na strojih in napravah pri pripravi in predelavi odpadnega materiala v sekundarne surovine,

-          Kontrola zalog zabojnikov pri dobaviteljih,

-          Pregled, čiščenje in vzdrževanje zabojnikov pri dobaviteljih,

-          Po potrebi sortiranje in ločevanje materiala po vrstah, kvaliteti in uporabnosti in razrez materiala,

-          Skrb za vzdrževanje vozila – da je oprano, podmazano in tehnično primerno,

-          Oskrbovanje vozila z gorivom in potrošnim materialom, odstranjevanje manjših okvar na vozilu in javljanje večjih okvar za to pristojnim osebam,

-          Skrb za pravočasen zajem podatkov z voznikove kartice ter tahografa,

-          Opravljanje poslov, povezanih z naložitvijo in iztovarjanjem blaga,

-          Kontrola škode in pravočasno javljanje pristojnim osebam o nastali škodi,

-          Skrb za pravilno izpolnjevanje potrdil in pravočasno predajo dokumentacije pristojnim osebam,

-          Opravljanje del na strojih za pripravo in predelavo materiala,

-          Urejanje pripravljenega in obdelanega materiala,

-          Pravilni naklad, razklad materialov,

-          Sortiranje in ločevanje materialov po kvaliteti, vrsti,

-          Dnevna in tedenska kontrola strojev vključno z evidencami,

-          Preventivno vzdrževanje strojev in naprav,

-          Upravljanje viličarja,

-          Skrb za urejenost delovnega mesta,

-          Po nalogu nadrejenega iste vrste del in nalog v okviru usposobljenosti,

 

Prednosti zaposlitve pri nas:

Delo v uspešnem, rastočem podjetju s tradicijo

 

Glavne naloge:

-          Naklad ter razklad materialov

-          prevoz materialov s tovornim vozilom

 

Od vas pričakujemo:

-          Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,

-          Natančnost in vestnost,

-          Odgovoren odnos do delovnih sredstev,

-          Občutek za red in urejenost vseh delovnih prostorov,

-          Sposobnost timskega dela,

-          Prostorsko predstavo in čut za precizno praktično delo,

-         izbit C, E kat.

-         izpit TGM

 

Nudimo:

-         urejen delovni čas,

-         urejeno delovno okolje,

-         dobri odnosi v kolektivu,

-         motivirana ekipa sodelavcev,

-         zanesljiv, stabilen in razvojno naravnan delodajalec,

-          dinamično in stabilno delo,

-         možnost zaposlitve takoj.