ODVOZ ODPADKOV

Prevzemni pogoji odpadne embalaže od končnih uporabnikov (KU)

Navodila za dodatno pripravo odpadne embalaže

Končni uporabnik ločeno zbira odpadno embalažo, po vrstah embalažnega materiala in tipih odpadnih materialov.

VRSTA EMBALAŽNEGA MATERIALA
(številka odpadka - EWC)
ŠIFRA ODPADNEGA MATERIALA TIP ODPADNEGA MATERIALA
(EMBALAŽA) 
OPIS ODPADNEGA MATERIALA
(EMBALAŽA)
NEPAPIRNE PRIMESI
(max. dov. %)
SKUPNO NEŽELJENE PRIMESI
(max. dov. %)
PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA (15 01 01)1000327PAPIR 1.03 SIVI KARTONpotiskan ali nepotiskan siv karton, brez valovite lepenke 1 2
 1000361PAPIR 1.04 PAPIRNI IN KARTONSKI TULCIčisti kartonski tulci brez navitkov papirja, plastike ali drugih materialov  
 1000113PAPIR 1.04 PAPIRNI IN KART. ODP. IZ VELuporabljena papirna in kartonska embalaža, ki vsebuje vsaj 70% valovite lepenke, ostalo je drug embalažni papir in karton (npr. komunale)  
 1000114PAPIR 1.05 VALOVITA LEPENKA - ODP. EMBALuporabljene škatle in stranice iz valovite lepenke različnih kvalitet. Lahko vključuje do 10% drugega embalažnega papirja in kartona (npr. trgovine, industrija)  
 1000178PAPIR 3.11 KROMO KARTONodrezki močno potiskanega belega kartona, brez sivih ali rjavih plasti ali kartona (npr. potiskan bel karton iz farmacije)  
 1000436PAPIR 3.12 BEL RAHLO POTISKANI KARTONodrezki rahlo potiskanega belega kartona, brez sivih ali rjavih plasti ali kartona (npr. nepotiskan bel karton iz farmacije)  
 1000438PAPIR 5.01 TEŽKO RAZGRADLJIVpapir, ki ga ni možno razvrstiti med druge artikle, ker je težko razgradljiv bodisi zaradi posebnega premaza ali drugih posebnosti  

 

Nepapirne primesi:
Kakršnekoli tuje snovi v papirju in kartonu za recikliranje, ki niso sestavni del izdelka in jih je možno ločiti s suhim sortiranjem, npr. kovina, plastika, steklo, tekstil, les, gradbeni materiali, sintetični materiali.

Neželjene primesi:
Gre za material, ki ni primeren za proizvodnjo papirja in kartona:

  • nepapirne primesi,
  • papir in karton, ki je škodljiv za proizvodnjo (npr. umazan, povoščen, naoljen, silikonski, impregniran ali namazan z raznimi lepili ali premazi)
  • papir in karton, ki ne ustreza nobeni vrsti papirja iz seznama standardnih vrst papirja, kartona in lepenke za recikliranje

 

Prepovedane primesi:
Kakršnikoli materiali, ki predstavljajo tveganje za zdravje, varnost in okolje, kot so medicinski odpadki, onesnaženi izdelki za osebno higieno, nevarni odpadki, organski odpadki vključno z živili, bitumen, strupeni prah in podobno.

 

 

 

Končni uporabnik ločeno zbira odpadno embalažo, po vrstah embalažnega materiala in tipih odpadnih materialov.

VRSTA EMBALAŽNEGA MATERIALA
(številka odpadka - EWC)
ŠIFRA ODPADNEGA MATERIALA TIP ODPADNEGA MATERIALA
(EMBALAŽA) 
OPIS ODPADNEGA MATERIALA
(EMBALAŽA)
NEPLASTIČNE PRIMESI
(max. dov. %)
SKUPNO NEŽELJENE PRIMESI
(max. dov. %)
PLASTIČNA EMBALAŽA (15 01 02)1000130PLASTIKA PEembalaža iz PE materiala, različnih volumnov 1,5 3
 1000423PLASTIKA PE SODIplastični modri sodi  
 1000422PLASTIKA PE ZABOJIplastični zaboji od piva, vina ali drugih pijač  
 1000419PLASTIKA PE+PP TRDA RAZSUTArazna trda plastična embalaža iz PE ali PP materialov  
 1000127PLASTIKA PE FOLIJA PROZORNAprozorna industrijska folija (tudi stretch oz. ovijalna)  
 1000124PLASTIKA PE FOLIJA BARVASTAbarvasta industrijska folija  
 1000418PLASTIKA PE FOLIJA MEŠANA RAZSUTAmešana folija (min. 70% prozorne folije, do max. 30% barvaste folije)  
 1000129PLASTIKA PPplastične gajbice za sadje in zelenjavo  
 1000161PLASTIKA PP BIG BAGbig bag oz. jumbo vreče (izpraznjene)  
 1000396PLASTIKA PP KARTONčisti PP karton različnih barv  
 1000137PLASTIKA PP/PET TRAKOVIplastični povezovalni trakov  
 1000162PLASTIKA PS STIROPORembalažni stiropor, razlomljen na manjše dele, brez primesi drugih materialov ali embalirane snovi  

 

Neplastične primesi: 
Kakršnekoli tuje snovi v plastičnih materialih, ki niso sestavni del izdelka in jih je možno ločiti s suhim sortiranjem, npr. papir, kovina, steklo, tekstil, les, gradbeni materiali, sintetični materiali.

Neželjene primesi:
Gre za materiale, ki niso primerni za reciklažo plastičnih materialov:

  • neplastične primesi,
  • plastika, ki je škodljiva za proizvodnjo (npr. umazana, naoljena ali namazana z raznimi lepili ali premazi)
  • plastika, ki je sestavljena iz kompozitnih materialov

 

Prepovedane primesi:
Kakršnikoli materiali, ki predstavljajo tveganje za zdravje, varnost in okolje, kot so medicinski odpadki, onesnaženi izdelki za osebno higieno, nevarni odpadki, organski odpadki vključno z živili, bitumen, strupeni prah in podobno.

 

 

 

Končni uporabnik ločeno zbira odpadno embalažo, po vrstah embalažnega materiala in tipih odpadnih materialov.

VRSTA EMBALAŽNEGA MATERIALA
(številka odpadka - EWC)
ŠIFRA ODPADNEGA MATERIALA TIP ODPADNEGA MATERIALAOPIS ODPADNEGA MATERIALATUJE PRIMESI  (max. dov. %)SKUPNO NEŽELJENE PRIMESI
(max. dov. %)
LESENA EMBALAŽA
(15 01 03)
1006SPLOŠNO - LESlesene palete, gajbice za sadje in zelenjavo, druga lesena embalaža (vezne plošče, iverica) 0,5 1
KOVINSKA EMBALAŽA
(15 01 04)
1000347JEKLO STARA PLOČEVINA ČISTAkovinski sodi, kanistri, povezovalni trakovi1,5
1000355JEKLO BELA PLOČEVINA STARAkonzerve (iz prehrane), pokrovi od kozarcev
1000290ALUMINIJ PLOČEVINKE MEŠANEpločevinke, doze, tube
SESTAVLJENA (KOMPOZITNA) EMBALAŽA
(15 01 05)
1000179PAPIR 4.04 NATRON - KRAFT VREČEsestavljena embalaža - večslojne vreče (npr. vreče od cementa)1,5 
1000186PAPIR 5.03 (TETRAPAK)sestavljena embalaža mleka in sokov
1000421PLASTIKA IBC ZABOJNIKsestavljena embalaža (izpraznjena)
MEŠANA EMBALAŽA
(15 01 06)
1000325EMBALAŽA - DROBNA MEŠANAlončki od kave, vode, jogurtov, odpadna embalaža od živil ali malic, pladnji, PET plastenke, tetrapak, plastični trakovi/kotniki...1,53
STEKLENA EMBALAŽA
(15 01 07)
1000121STEKLO VOTLO KOMUNALNOembalaža iz stekla (brez pokrovčkov, zamaškov, brez pleksi stekla)0,51
EMBALAŽA IZ TEKSTILA
(15 01 09)
1000196TEKSTILIJE - EMB. JUTA VREČEjuta vreče0,51

 

Tuje primesi: 
Kakršnekoli tuje snovi v osnovnih materialih, ki niso sestavni del izdelka in jih je možno ločiti s suhim sortiranjem.

Neželjene primesi:
Gre za materiale, ki niso primerni za reciklažo osnovne vrste embalažnega materiala:

  • tuje primesi,
  • materiali, ki so škodljivi za proizvodnjo (npr. umazani, naoljeni ali namazani z raznimi lepili ali premazi)
  • kompozitni materiali

 

Prepovedane primesi:
Kakršnikoli materiali, ki predstavljajo tveganje za zdravje, varnost in okolje, kot so medicinski odpadki, onesnaženi izdelki za osebno higieno, nevarni odpadki, organski odpadki vključno z živili, bitumen, strupeni prah in podobno.

 

 

 

 

NAČIN ZBIRANJA, PRIPRAVE IN PREVOZA
Zbiranje (tip opreme / zabojnika): 

voziček / zabojnik do 1000 l
* zabojnik do 15 m3 odprt
* zabojnik do 15 m3 zaprt
* zabojnik nad 15 m3 odprt
* zabojnik nad 15 m3 zaprt
press zabojnik do 15 m3
press zabojnik nad 15 m3
stiskalnica
stojalo za vreče
vreče za zbiranje odpadkov

Priprava odpadnega materiala: 

odlaganje v voziček / zabojnik do 1000 l
odlaganje v zabojnik
* odlaganje v vreče
* stiskanje v balo

Način prevoza: 

prevoz vozička / zabojnika do 1000 l
prevoz zabojnika do 15 m3
prevoz zabojnika nad 15 m3
prevoz press zabojnika do 15 m3
prevoz press zabojnika nad 15 m3
prevoz bal + naklad s hiab-om
naklad s hiab-om (doklad)
doklad vreč
lasten prevoz KU
lasten prevoz naročnik

* Zbrana odpadna embalaža v vrečah ali balirana odpadna embalaža se lahko preda prevzemniku skupaj z drugim tipom ločeno zbrane odpadne embalaže v zabojniku (do največ 3 različne tipe odpadne embalaže v enem zabojniku). Enako velja v primerih lastnega prevoza KU ali naročnika.

POOBLASTILO IS-ODPADKI