Obveznosti zavezancev

 

Kakšne so obveznosti zavezancev, torej pravnih oseb ali samostojnih podjetnikov, ki dajejo na trg RS embalirano blago oz. embalažo?

Vzpostavitev in vodenje evidence

Preverite vrste in količine embalaže, ki jo dajete na trg RS. Če teh podatkov ne prejmete od dobaviteljev, za vsak kos embaliranega blaga, ki ga dajete na trg RS, ugotovite količino (težo) in vrsto embalažnega materiala (papir in karton, plastika, les, kovina, steklo, drugo)  in vzpostavite svojo evidenco.

Za vzorec evidence nam pišite na embalaza@dinos.si .

 

Vključitev v embalažno shemo

Svoje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo uredite tako, da jih prenesete na Družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), s katero sklenete pogodbo. Ne glede na to, ali dajete na trg majhne količine ali tone embalaže – za vse naše stranke imamo ustrezno rešitev. Predlagali vam bomo individualno prilagojeno rešitev, ki ustreza vašim količinam embalaže. Vaše obveznosti ravnanja z odpadno embalažo prevzamemo 100% skladno z zakonodajo.

Želim informativni izračun - klikni na  www.uredi-embalazo.si 

 

Kvartalno poročanje

Štirikrat letno (za vsako preteklo tromesečje oz. kvartal) oddajate poročila o embalaži, ki ste jo dali na trg RS. Količine embalaže nam lahko hitro in varno poročate prek našega spletnega portala za poročanje. Za vstop v spletni portal prejmete po sklenitvi pogodbe svoje osebno uporabniško ime in geslo.

Ob začetku opravljanja dejavnosti se mora vsaka pravna oseba oz. samostojni podjetnik, ki daje embalažo na trg RS, v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Dodatne obveznosti za podjetja, ki na trg dajejo več kot 15 t embalaže letno ali na trg dajejo PVC embalažo/plastične nosilne vrečke:

Svojo dejavnost v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi o obremenjevanju okolja zaradi dajanja embalaže na trg prijavite pri FURS-u.

FURS-u štirikrat letno (kvartalno) poročate o embalaži, ki ste jo dali na trg RS – za poročanje lahko pooblastite DROE DINOS.

  Cenik embalažnine 2020

Pozor:kazen!

Za tiste, ki ne izpolnijo svojih zakonskih obveznosti v zvezi z embalažo, je skladno z novo uredbo predvidena globa med 1200€ in 4000€.