18.09.2017

Seminar: Ravnanje z odpadki in odpadno embalažo

Seminar: Ravnanje z odpadki in odpadno embalažo

V prvih sedmih mesecih je bilo sprejetih kar nekaj sprememb in dopolnitev zakonodaje, ki ureja področje ravnanja z odpadno embalažo in z odpadki. Te novosti je treba poznati in uresničevati.

V Unirecu DROE, Dinos d.d., smo zato za naše zavezance v septembru organizirali brezplačen seminar, na katerem so poslovni partnerji izvedeli, kako izpolnjevati svoje obveznosti in kako zagotavljati učinkovitost na tem strokovnem področju. 

Zaradi lažje dostopnosti in števila zainteresiranih za udeležbo smo seminar izvedli na dveh lokacijah - Ljubljana in Maribor. Obiskanost na obeh lokacijah je bila nad pričakovanji, praktične informacije pa so bile zaradi kompleksnosti zakonodaje zelo pozitivno sprejete.

Predstavljene temen na seminarju:

  1. Situacija na trgu odpadnih surovinSituacija na trgu odpadnih surovin
  2. Ključne spremembe Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (URKO)
  3. Navodila za učinkovito pripravo odpadne embalaže
  4. Spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
  5. Projekti krožnega gospodarstva družbe Dinos

Odzivi udeležencev:
»Rada bi se vam zahvalila za super organizacijo in izvedbo seminarja, strokovno izvedeno in zelo dobrodošlo informacija o projektih, ki jih izvajate v projektih krožnega gospodarstva.« GKN Driveline Slovenija, d.o.o.

»Hvala za povabilo in prijetno ter koristno druženje. Takšna srečanja so vedno preplet več dejavnikov in tudi mi se nadejamo čim več vzajemnega dobrega sodelovanja.« Cinkarna Celje

Seminar
Seminar