02.01.2013

Obvestilo

Obvestilo o uvedbi informacijskega sistema o ravnanju z odpadki

Na podlagi 52. Člena iz Uredbe o odpadkih (Ur.l.RS, št.; 103/11) - v nadaljevanju Uredba, stopi z dnem 1.1.2013 v veljavo del Uredbe, ki določa uvedbo informacijskega sistema o ravnanju z odpadki. Cilj informacijskega sistema je elektronska podpora pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi za povzročitelje, zbiralce in izvajalec obdelave odpadkov. S tem je omogočen direkten vnos podatkov o pošiljkah odpadkov v IS-Odpadki.

IS- Odpadki  je spletna aplikacija namenjena elektronski podpori pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. Do nje uporabniki dostopajo s spletnim digitalnim potrdilom po predhodni registraciji od koderkoli preko spletnega brskalnika. IS-Odpadki omogoča elektronsko izpolnjevanje in elektronsko podpisovanje evidenčnega lista, ki je listina, s katero se potrjuje oddajanje in sprejemanje pošiljk odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije.

Več o spletni aplikaciji in njeni uporabi si lahko preberete na http://okolje.arso.gov.si/odpadki/