07.01.2013

Obvestilo občanom in šolam

V okviru predstavitve uredb o komunalnih odpadkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je potekala 04.01.2013 na Gospodarski zbornici Slovenije, je Minister za kmetijstvo in okolje za TV Slovenija povedal, da so sprejeli odločitev, da bodo fizične osebe odpadno železo in papir lahko prodajale zbiralcem (Dinos-u). Prav tako naj bi zbran papir lahko zbiralcem prodajale tudi šole.