04.01.2013

Obvestilo fizičnim osebam - občanom

Glede na velik odziv občanov na spremembe pogojev prevzema odpadnih surovin sporočamo, da odkup sekundarnih surovin (odpadnega železa, barvnih kovin in papirja) poteka nemoteno vsak delovni dan.

Če bodo kakršnekoli spremembe bomo o njih sproti obveščali.