03.04.2020

Kam vreči odpadno zaščitno opremo?

Kam vreči odpadno zaščitno opremo?

Po navodilih Ministrstva za okolje in prostor, so navodila za ravnanje z odpadno zaščitno opremo sledeča.

Vsa uporabljena zaščitna oprema se mora naprej dati v plastično vrečko, to dobro zatesniti in  nato vrečko vreči v zabojnik z mešanimi komunalnimi odpadki.

To velja za vso zaščitno opremo, ki jo iz preventivnih razlogov uporabljamo zdravi posamezniki.