Prevzemna mesta v okviru shem

Dinos opravlja svoje storitve kot podizvajalec v okviru shem na različnih področjih:

  • Odpadna embalaža (sheme: Unirec, Dinos d.d., Recikel in Interseroh ter posamezne individualne sheme)
  • Odpadna električna in elektronska oprema – OEEO (shemi Interseroh in Zeos)
  • Baterije in akumulatorji (shema Interseroh in Trigana ter psamezne individualne sheme)