Nekovinski odpadki in ostanki

Ena tona starega papirja prihrani v naravi 3,5 m3 dreves. 

Podjetje Dinos, d. d., je bil uveljavitelj zbiranja odpadnega papirja in stekla v Sloveniji in s 70-letno tradicijo nadaljuje procese zbiranja nekovinskih materialov in odpadkov.

Postopek zbiranja – reciklaže nekovinskih materialov ima dolgo tradicijo in pripomore k večjemu varovanju okolja, saj gre pri nekovinskih materialih za najlažje oblike recikliranja. Podjetja s postopki ločevanja nekovinskih odpadkov in materialov racionalizirajo stroške komunalnih storitev in s tem pripomorejo k nižanju količin odlaganja odpadkov.

Zbiramo vse vrste starega papirja, plastike, lesa in stekla, iz katerih pripravimo pomembno sekundarno surovino za kupce za ponovno uporabo predvsem v tehničnih izdelkih, ko govorimo o plastiki, ter recikliran papir, ko govorimo o papirju. Predelano steklo se uporablja kot izolacijski material v gradbeništvu.