Plastenka za plastenko

Plastenka za plastenko

Namen in cilji

Odpadne slovenske plastenke PET ponovno uporabimo v Sloveniji za enak namen. To je prvi primer naprednejše oblike krožnega gospodarstva: reciklirani izdelek ima enak namen uporabe kot vir surovine, iz katere je izdelan.

Številka odpadka

15 01 02 plastična embalaža

Surovina, ki kroži

Polietilen-tereftalat (PET)

Kako kroži plastenka PET?

  • V trgovini kupimo plastenko ledenega čaja, vode in podobnih pijač. Popijemo vsebino in plastenko ločimo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo. Zbrano odpadno plastično in kovinsko embalažo v rumenih zabojnikih in vrečah komunalno podjetje odpelje v svoje zbirne centre ali centre za ravnanje z odpadki.
  • Iz teh centrov odpadna embalaža s kamioni potuje v sortirnice, kjer jo ločijo na odpadno plastično embalažo, odpadno kovinsko embalažo in drugo. Med njimi so tudi ločene odpadne plastenke PET, ki jih stisnejo v kocke in s kamioni odpeljejo v predelavo, da iz njih izdelajo granulat. To je surovina za novo plastenko.
  • Iz granulata izdelajo male epruvetke PET, ki jih nadalje odpremijo v tovarno pijač. Tam jih napihnejo na ustrezno velikost in napolnijo s pijačo.
  • Nove plastenke s pijačo potujejo do trgovin, kjer jih ponovno kupimo, spijemo, odpadne plastenke pa spet dosledno ločimo.

Snovni krog je sklenjen.

Partnerji

Krogotok zapiranja snovnih tokov v projektu Plastenka za plastenko poteka tako, da Dinos, DROE Unirec prevzame odpadno embalažo PET in poskrbi za njeno predelavo. Nastane reciklirana surovina RPET. Dostavi jo podjetju Gastro PET, ki reciklirano surovino vdela v predforme PET.  V Fructalu predforme PET napihnejo v nove plastenke in jih napolnijo s pijačo. Kar polovica nove plastenke je sestavljena iz reciklirane surovine. 

Pridružite se nam