NAŠ KEMS DOSLEDNO ZA NAŠ HIGIENSKI PAPIR

Krožno gospodarstvo

Je ozaveščevalni komunalni projekt v lokalnih skupnostih s ciljem, da se uvede po celotni Sloveniji in kot vzorčni primer dobre prakse tudi v tujini.

Na mednarodnem tekmovanju najboljših izvedenih projektov krožnega gospodarstva The Circulars 2017 je v kategoriji najboljših vladnih, mestnih oz. regionalnih projektov prejel posebno pohvalo in status 'highly commended entry'.

Namen in cilji

Gre za usmerjeno ločevanje, zbiranje in predelavo kartonske embalaže za mleko in sokove – KEMS (poimenovana tudi odpadna tetrapak oz. sestavljena embalaža) za pridobivanje surovine za izdelavo novih izdelkov za drugačno uporabo, v našem primeru za papirnate robčke, papirnate brisače in toaletni papir.

Z doslednim in pravilnim ločevanjem ter z dobro organizacijo sistema upravljanja z odpadno  embalažo je lokalna skupnost pomemben vir surovin v krogotoku zapiranja snovnih tokov. Novi izdelki se po procesu predelave vrnejo nazaj v lokalno okolje, v katerem zadovoljimo potrebe javnih ustanov (občina, šole, vrtci, zdravstveni domovi idr.) po higienskih izdelkih. 

Številka odpadka

15 01 05 Sestavljena (kompozitna) embalaža

Surovina, ki kroži

Celuloza

Kako kroži KEMS?

  • V trgovini kupimo mleko, sokove, jogurte in podobna živila, pakirana v embalaži KEMS. Mleko, sok, jogurt popijemo, embalažo pa pravilno ločimo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo. V tem zabojniku sicer zbiramo skupaj odpadno plastično, kovinsko in embalažo KEMS.
  • Komunalna podjetja vsebino rumenih zabojnikov in vreč odpeljejo v svoje zbirne centre ali centre za ravnanje z odpadki.
  • Tam s posebnimi postopki iz KEMS izločijo celulozo. Iz te celuloze izdelajo nove izdelke, kot so papirnati robčki, papirnate brisačke in toaletni papir.
  • Ta higienski papir se pripelje nazaj v lokalno skupnost, kjer ga člani skupnosti EKO-INICIATIVE koristno uporabijo.

Temu krogu pravimo nesklenjen snovni krog, saj se odpadna KEMS embalaža ne vrne v enaki obliki, ampak v obliki higienskega papirja.

Partnerji

Stalni partnerji

Partnerji projekta na območju Komunale Novo mesto:

 

Pridružite se nam