Kdo smo

Podjetje Dinos je bilo ustanovljeno leta 1946 kot republiško podjetje pod takratnim imenom Odpad z namenom zbiranja odpadkov za nadaljnjo uporabo. V tej dejavnosti je bilo podjetje Dinos prvo.

Vse do danes je podjetje s svojimi poslovnimi enotami ostalo geografsko razpršeno znotraj Slovenije. Leta 1963 je bil razpisan natečaj za izbor novega imena podjetja. Posledica tega je bil nov naziv – od takrat se imenuje Dinos. DINOS je kratica naziva podjetja, izpeljana iz gesla Dajmo Industriji Nazaj Odpadne Surovine. Sprememba je bila tudi vsebinska, saj je podjetje v tistem času že presegalo tehnološki razvoj v dejavnosti in se je spreminjalo iz zbiralca in odkupovalca odpadnih materialov v predelovalca sekundarnih surovin za snovno predelavo v industriji. Kontejnerski odvoz materialov od izvora nastanka odpadkov do končnega uporabnika je bil izveden v letih od 1963 do 1965 in je bil za tedanje čase velika novost. Vstop v novo tisočletje je bil prelomen tudi za Dinos. V letu 2001 je za okrepitev dodatnega zaupanja v podjetje sledila pridobitev certifikatov za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001:1997. Leto 2005 je prineslo strateško kapitalsko povezavo s podjetjem Scholz AG[1], ki je eno največjih podjetij za zbiranje in predelavo odpadnih surovin v Evropi. Z vstopom v novo tisočletje se je pričelo obdobje intenzivnih vlaganj v tehnološko posodobitev skladišč, saj nekatera skladišča niso zadoščala okoljevarstvenim zahtevam. Dinos je tako postal najmodernejše in tehnološko najbolj izpopolnjeno podjetje v panogi na področju Slovenije.

Zbrane količine kažejo vse večjo okoljsko osveščenost prebivalstva in podjetij, ki ravnajo družbeno odgovorno. Dinos upravlja z znanjem in tehnologijo, ki zagotavlja, da odpadne surovine ne končajo na deponijah ali celo v naravi, ampak se ponovno koristno uporabijo. V ta namen zasledujemo politiko stalnega izboljševanja postopkov in uvajanja novih tehnologij, ki zagotavljajo še boljši izkoristek odpadkov za nadaljnjo predelavo z minimalnim negativnim vplivom na okolje. Trudimo se biti zgled in primer dobre prakse družbeno odgovornega podjetja, katerega prioriteta je skrb za čisto okolje, v katerem živimo. K temu nas zavezuje tudi naše poslanstvo.


[1] Scholz AG je nemško podjetje, ki je v lastniško strukturo podjetja vstopilo v letu 2005. Podjetje deluje že od leta 1872, svoje poslovanje pa je razširilo po celem svetu. Poleg Evrope ima podjetja v Severni Ameriki, Mehiki, Kitajski, Afriki, Avstraliji in na Novi Zelandiji.