Arhiv

#
31/05 2018

Dinosova ekipa poskrbela za ločeno zbiranje odpadne embalaže na odličnem DM teku za ženske 2018 - Dajmo odpadkom NOVO življenje! Teka so se udeležili tudi Dinosovi Oskarjevčki.

23/03 2018

Dinos DROE Unirec že četrto leto sodeluje v projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za novo življenje. 

24/10 2017

18.09.2017

V prvih sedmih mesecih je bilo sprejetih kar nekaj sprememb in dopolnitev zakonodaje, ki ureja področje ravnanja z odpadno embalažo in z odpadki. Te novosti je treba poznati in uresničevati.

V Unirecu DROE, Dinos d.d., smo zato za naše zavezance v septembru organizirali brezplačen seminar, na katerem so poslovni partnerji izvedeli, kako izpolnjevati svoje obveznosti in kako zagotavljati učinkovitost na tem strokovnem področju. 

Zaradi lažje dostopnosti in števila zainteresiranih za udeležbo smo seminar izvedli na dveh lokacijah - Ljubljana in Maribor. Obiskanost na obeh lokacijah je bila nad pričakovanji, praktične informacije pa so bile zaradi kompleksnosti zakonodaje zelo pozitivno sprejete.

Predstavljene temen na seminarju:

1. Situacija na trgu odpadnih surovinSituacija na trgu odpadnih surovin
2. Ključne spremembe Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (URKO)
3. Navodila za učinkovito pripravo odpadne embalaže
4. Spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
5. Projekti krožnega gospodarstva družbe Dinos

Odzivi udeležencev:
»Rada bi se vam zahvalila za super organizacijo in izvedbo seminarja, strokovno izvedeno in zelo dobrodošlo informacija o projektih, ki jih izvajate v projektih krožnega gospodarstva.« GKN Driveline Slovenija, d.o.o.

»Hvala za povabilo in prijetno ter koristno druženje. Takšna srečanja so vedno preplet več dejavnikov in tudi mi se nadejamo čim več vzajemnega dobrega sodelovanja.« Cinkarna Celje

15/05 2017

Ustvarili smo nov reklamni spot na temo zbiranja in recikliranja starega papirja. Skupaj s partnerjema Fundacija Pismo srca in programom Ekošola smo organizator projekta Star papir zbiram, prijatelja podpiram, katerega namen je ozaveščati otroke in mladino o pomembnosti varovanja okolja in narave ter z zbranimi sredstvi od prodaje odpadnega papirja pomagati pomoči potrebnim mladim, iz socialno ogroženih okolij. 

 

23/03 2017

Fizične osebe lahko odslužene, stare stvari pripeljete v ponedeljek od 7.00 do 16.00, od torka do petka pa od 7.00 do 15.00.

Za ta namen smo zbirne centre odprli tudi vsako prvo soboto v mesecu od 8.00 do 12.00, in sicer:

 • 1. aprila
 • 6. maja
 • 3. junija
 • 1. julija
 • 5. avgusta
 • 2. septembra
 • 7. oktobra

Vsako prvo soboto v mesecu lahko odpadni material pripeljete v Dinosove zbirne centre:

 

1. Center za predelavo Ljubljana, Šlandrova 6, 1000 Ljubljana telefon: 01 561 06 30
2. Skladišče Kranj, Savska Loka 24, 4000 Kranj telefon: 04 201 44 51
3. Skladišče Jesenice, Kurilniška 18, 4270 Jesenice telefon: 04 583 51 90
4. Skladišče Koper, Šmarska cesta 7, 6001 Koper telefon: 05 625 17 20
5. Skladišče Nova Gorica, Cesta IX Korpus 110, 5000 Nova Gorica telefon: 05 300 55 86
6. Center za predelavo Maribor, Tržaška cesta 55, 2000 Maribor telefon: 02 320 17 55
7. Skladišče Dravograd, Otiški vrh 25 e, 2373 Šentjanž pri Dravogradu telefon: 02 87 87 400
8. Skladišče Ptuj, Špindlerjeva ulica 21, 2250 Ptuj telefon: 02 77 23 901
9. Skladišče Murska Sobota, Markišavska 7, 9000 Murska Sobota telefon: 02 524 14 80
10. Skladišče Lendava, Trimlini 1, 9220 Lendava telefon: 02 575 10 27
11. Center za predelavo Celje, Gaji 37, 3000 Celje telefon: 03 426 64 85
12. Skladišče Slovenske Konjice, Ob potoku 9, 3210 Slovenske Konjice telefon: 03 758 04 50
13. Skladišče Velenje, Simona Blatnika 9, 3320 Velenje telefon: 03 586 64 47
14. Skladišče Trbovlje, Globušak 3, 1420 Trbovlje telefon: 03 562 57 70
15. Skladišče Novo mesto, Ljubljanska cesta 35, 8000 Novo mesto  telefon:07 337 96 40
16. Skladišče Kočevje, Industrijska cona LIK , Novomeška cesta BŠ, 1330 Kočevje telefon: 01 895 11 83 – prvič 6. maja
17. Skladišče Brežice, Cesta bratov Cerjak 38, 8250 Brežice telefon: 07 496 12 49– prvič 6. maja

 

23/03 2017

Fizične osebe lahko odslužene, stare stvari pripeljete v ponedeljek od 7.00 do 17.00, od torka do petka pa od 7.00 do 15.00.

Za ta namen smo zbirne centre odprli tudi vsako prvo soboto v mesecu od 8.00 do 12.00, in sicer:

 • 1. aprila
 • 6. maja
 • 3. junija
 • 3. julija
 • 1. avgusta
 • 2. septembra
 • 7. oktobra

Vsako prvo soboto v mesecu lahko odpadni material pripeljete v Dinosove zbirne centre:

1.     Center za predelavo Ljubljana, Šlandrova 6, 1000 Ljubljana                               telefon: 01 561 06 30

 

2.     Skladišče Kranj, Savska Loka 24, 4000 Kranj                                                     telefon: 04 201 44 51

 

3.     Skladišče Jesenice, Kurilniška 18, 4270 Jesenice                                              telefon: 04 583 51 90

 

4.     Skladišče Koper, Šmarska cesta 7, 6001 Koper                                                 telefon: 05 625 17 20

 

5.     Skladišče Nova Gorica, Cesta IX Korpus 110, 5000 Nova Gorica,                    telefon: 05 300 55 86

 

6.     Center za predelavo Maribor, Tržaška cesta 55, 2000 Maribor                           telefon: 02 320 17 55

 

7.     Skladišče Dravograd, Otiški vrh 25 e, 2373 Šentjanž pri Dravogradu,               telefon: 02 87 87 400

 

8.     Skladišče Ptuj, Špindlerjeva ulica 21, 2250 Ptuj                                                  telefon: 02 77 23 901

 

9.     Skladišče Murska Sobota, Markišavska 7, 9000 Murska Sobota                       telefon: 02 524 14 80

 

10.  Skladišče Lendava, Trimlini 1, 9220 Lendava                                                       telefon: 02 575 10 27

 

11.  Center za predelavo Celje, Gaji 37, 3000 Celje,                                                    telefon: 03 426 64 85

 

12.  Skladišče Slovenske Konjice, Ob potoku 9, 3210 Slovenske Konjice                 telefon: 03 758 04 50

 

13.  Skladišče Velenje, Simona Blatnika 9, 3320 Velenje                                             telefon: 03 586 64 47

 

14.  Skladišče Trbovlje, Globušak 3, 1420 Trbovlje                                                     telefon: 03 562 57 70

 

15.  Skladišče Novo mesto, Ljubljanska 35, 8000 Novo mesto                                   telefon: 07 337 96 40

 

16.  Skladišče Kočevje, Industrijska cona LIK , Novomeška cesta BŠ, 1330 Kočevje, telefon: 01 895 11 83 – prvič 6. maja

 

17.  Skladišče Brežice, Cesta bratov Cerjak 38, 8250 Brežice                                   telefon: 07 496 12 49– prvič 6. maja

02/12 2014

Podrobnejše informacije o delovnem času lahko najdete v rubriki delovni časi.

10/09 2014

1. konferenca reciklažne industrije

z naslovom Izzivi reciklažne industrije v Sloveniji, bo 2. in 3. oktobra 2014 potekala v Kongresnem centru Terme Olimija.

02/04 2014

V soboto, 12.04.2014 med 07.00 in 18.00 uro, se bo na lokacijah Dinos d.d. izvedel "dan odprtih vrat".

Na ta dan bodo naše lokacije (z izjemo skladišč Ptuj, Lendava, Črnomelj in Sevnica) odprle svoja vrata za ogled in oddajo odpadnih surovin (papirja, jekla, barvnih kovin ipd.).

Na CP Naklo oddaja odpadnih surovin ne bo mogoča, surovine lahko oddate na skladišču Kranj.

Na lokacijah bodo ob 10h , 13h  in 16h potekali  vodeni ogledi s katerimi želimo predstaviti dejavnost podjetja.

Ob predhodni prijavi bo ogled lokacij  omogočen tudi skupinam. Prijave skupin sprejemamo do vključno 09.04.2014 na mail info@dinos.si.

27/02 2014

Pod geslom "Mi zbiramo" bo letos potekala že tretja akcija Star papir za novo upanje, ki jo pripravljamo skupaj z Društvom ekologi brez meja.

Namen projekta je, da lahko vsak prebivalec Slovenije doda svoj list k boljšemu svetu. Akcija bo potekala med 17. marcem in 30. aprilom 2014.

K zbiranju vabimo vse posameznike, vrtce, šole, podjetja in druge organizacije. Zaradi zagotavljanja zabojnikov se je potrebno na akcijo prijaviti.

Več o prijavi lahko najdete na spletni strani http://ebm.si/p/star-papir2014/?kam=prijava

02/12 2013

Obveščamo vas, da so skladišča ob ponedeljkih odprta od 7 do 15 ure.

17/06 2013

Obveščamo vas, da so skladišča za prevzem materiala ob ponedeljkih odprta od 07.00 do 17.00 ure.

07/01 2013

V okviru predstavitve uredb o komunalnih odpadkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je potekala 04.01.2013 na Gospodarski zbornici Slovenije, je Minister za kmetijstvo in okolje za TV Slovenija povedal, da so sprejeli odločitev, da bodo fizične osebe odpadno železo in papir lahko prodajale zbiralcem (Dinos-u). Prav tako naj bi zbran papir lahko zbiralcem prodajale tudi šole.

 

04/01 2013

Glede na velik odziv občanov na spremembe pogojev prevzema odpadnih surovin sporočamo, da odkup sekundarnih surovin (odpadnega železa, barvnih kovin in papirja) poteka nemoteno vsak delovni dan.

Če bodo kakršnekoli spremembe bomo o njih sproti obveščali.

02/01 2013

Obvestilo o uvedbi informacijskega sistema o ravnanju z odpadki

Na podlagi 52. Člena iz Uredbe o odpadkih (Ur.l.RS, št.; 103/11) - v nadaljevanju Uredba, stopi z dnem 1.1.2013 v veljavo del Uredbe, ki določa uvedbo informacijskega sistema o ravnanju z odpadki. Cilj informacijskega sistema je elektronska podpora pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi za povzročitelje, zbiralce in izvajalec obdelave odpadkov. S tem je omogočen direkten vnos podatkov o pošiljkah odpadkov v IS-Odpadki.

IS- Odpadki  je spletna aplikacija namenjena elektronski podpori pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi in pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. Do nje uporabniki dostopajo s spletnim digitalnim potrdilom po predhodni registraciji od koderkoli preko spletnega brskalnika. IS-Odpadki omogoča elektronsko izpolnjevanje in elektronsko podpisovanje evidenčnega lista, ki je listina, s katero se potrjuje oddajanje in sprejemanje pošiljk odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije.

Več o spletni aplikaciji in njeni uporabi si lahko preberete na http://okolje.arso.gov.si/odpadki/

27/12 2012

Obveščamo vas, da bodo skladišča za prevzem materiala 31.12.2012 odprta med 7.00 in 12.00 uro.

07/11 2012

Vljudno vas vabimo na  otvoritveni dogodek projekta Star papir za novo upanje 2012,

ki sem bo zgodil v petek, 9. novembra ob 18. uri

v ljubljanskem Cityparku na Šmartinski 152g (nasproti Interspara).

Podrobnosti si lahko ogledate v priponki.

06/06 2012

Nagradna igra poteka na območju skladišča Novo mesto.

 

02/04 2012

Od 02. aprila 2012 je ponovno omogočen gotovinski odkup odpadnih materialov od fizičnih oseb do 125,00 eur.

29/03 2012

Uspešno smo zaključili akcijo Očistimo Slovenijo 2012.

26/01 2012

V okviru projekta "Clean the world" bomo 24. marca 2012 z društvom Ekologi brez meja aktivno sodelovali pri projektu Očistimo Slovenijo 2012.

14/12 2011

Z društvom Ekologi brez meja se že pripravljamo na akcijo Očistimo Slovenijo 2012.